Bogota


Bogota je glavni grad Kolumbije
Bogota je glavni grad Kolumbije. Nalazi se na visoravni istočno od Anda, a oblast u kojoj se nalazi zvanično se zove Santafe de Bogota, nadmorske visine 2.600 - 2.650 metara, sa oko 6.500.000 stanovnika po poslednjim podacima. Evropljani su počeli da se naseljavaju u ovoj oblasti 1538. godine kada su španski osvajači pregazili Bakatu, glavno sedište šibha Indijanaca, tako da je ubrzo ime promenjeno u Bogotu. Pre dolaska Španaca Bogota je bila veliko industrijsko naselje, a sam grad su osnovali Španci 1538. godine.

Bogota je bila sedište španske kolonijalne moći
Bogota je tada postala glavni grad potkraljevstva Nove Granade i središte španske kolonijalističke moći u Južnoj Americi. Tokom 1810. i 1811. godine grad je bio poprište bune protiv španske vlasti, a 1819. godine osvojio ga je Simon Bolivar i postavio ga za glavni grad konfederacije Grand Kolumbije. Kada se ona 1830. godine raspada, Bogota ponovo postaje prestonica Nove Granade (u to vreme već - Republike Kolumbije).

Bogota je danas industrijski i kulturni centar Kolumbije
Bogota je danas industrijski, trgovački, obrazovni i kulturni centar Kolumbije. Od značajnih institucija izdvajaju se Univerzitet osnovan 1572. godine, Nacuonalna biblioteka i Nacionalni muzej.
Search