Turska


Turska zastava Turska je država u Aziji
Republika Turska je država u zapadnoj Aziji i sa nekih 3% u jugoistočnoj Evropi (jugoistočni deo Balkanskog poluostrva). Do 1922. godine sadašnja Turska je bila sedište Osmanlijskog carstva. Glavni grad Turske je Ankara. Turska se nalazi na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sradozemnog mora. Graniči sa na zapadu sa Bugarskom i Grčkom, na istoku sa Gruzijom, Jermenijom Azerbejdžanom i Iranim, na jugu sa Irakom i Sirijom. Prvi predsednik Republike Turske i njen osnivač bio je Mustafa Kemal Ataturk.

Istorija Turske
Turci su na današnji prostor stigli iz centralne Azije i smestili su se u središtu Male Azije: Anadolskoj visoravni. Bili su tamo vekovima pre nego što su osvojili druge delove Anadolije, zaposeli Carigrad i napredovali prema Evropi, Africi i Aziji stvarajući carstvo. Mala Azija je most između Azije i Evrope kojim su se kretali mnogi migranti.

Stanovništvo Turske
Turci su danas evroazijski narod, zapravo njegova posebna skupina, sa oko 60 miliona pripadnika, koji žive raspoređeni na dva kontinenta. Najveći deo živi u Maloj Aziji, a manji na Balkanu, i to u: Bugarskoj (815.000), Grčkoj (130.000), Makedoniji (81.000), Rumuniji (150.000) i nepoznat broj u zemljama naslednicama bivše Jugoslavije, kao i na Kipru (135.000). Veći deo Turaka živi i u Iraku (200.000 do 300.000), Siriji (100.000) i u drugim zemalja Azije, gde se zovu Turkmeni. Više od tri miliona Turaka živi u Zapadnoj Evropi.

Službeni jezik u Turskoj je turski. Po površini je 36. na svetu sa 780.580 km², a po broju stanovnika je 17. i ima preko 68 miliona stanivnika.
Search