Vatikan


Vatikan zastava Vatikan je papska država
Vatikan predstavlja mikrodržavu u Evropi, koja se nalazi na teritoriji Italije, tačnije to je država u okviru njenog glavnog grada Rima. Vatikan je najmanja zemlja sveta i po površini i po broju stanovnika. Površina iznosi 0.44 km². Nezavisnost je dobio 11 februara 1929. godine.

Vatikan sedište Svete stolice
Vatikan je sedište pape i Svete stolice, odnosno središte vlasti rimokatoličke crkve. Vatikan se sastoji od Vatikanskog brežuljka, koji se ovako zvao još pre nastanka hrišćanstva i Vatikanskih polja koja se nalaze severno od brežuljka.

Na čelu države nalazi se papa, koji se takođe nalazi i na čelu vlade. Danas se na čelu Vatikana nalazi papa Benedikt XVI, rođen kao Džozef Rajzinger u Nemačkoj. Kardinal Anđelo Sodado od Italije je sekretar države. Po nekim istorijskim podacima smatra se da je ovaj deo Rima i pre nastanka papske države smatran svetim, čak i pre nastanka hrišćanstva. Oko 326. godine sagrađena je prva crkva koje se nalazila na mestu gde je sada grob Svetog Petra.

Stanovništvo Vatikana
Negde oko 890 stanovnika Vatikana živi u unutrašnjosti gradskih zidina. Građani Vatikana su uglavnom klirici, računajući i visoke službenike, monahinje, kao i Švajcarska garda, dobrovoljna vojna organizacija. Ima oko 3000 stranih radnika, koji su radna snaga države, ali koji žive izvan Vatikana. Natalitet Vatikana je nepoznat, ali može se predpostaviti da je neznatan po prirodi monaškog života.

Papa poglavar rimokatoličke crkve
Papa je latinski naziv za oca, on je poglavar rimokatoličke crkve. Vreme koje on provede na prestolu naziva se pontifikatom, a njegov presto naziva se apostolska stolica. Od 1871. godine vatikanska palata se nalazi na Trgu sv. Petra, pored Vatikanske bazilike, a papska katedrala je bazilika Svetog Ivana na Lateranu.

Ekonomija Vatikana zavisi od bankarskog i finansijskog sektora. Vatikan pomažu i katolici širom sveta. Značajan prihod dolazi i od turizma. Vatikan koristi euro od 1. Januara 2002. godine.
Search