Tunis


Tunis zastava Tunis država u Africi
Tunis je afrička državu na severu kontinenta uz mediteransku obalu. Graniči se sa Alžirom na zapadu i Libijom na jugu i istoku. Polovina zemlje je pustinja Sahara. Na severu su Atlaske planine koje izgledaju kao ostrvo između Atlanskog okeana, Sredozemnog mora i Sahare. Pored Tunisa prostiru se i u Alžiru i Maroku. Klima je topla sa kišnim zimama i sušnim letima, na severu, a na jugu je pustinjska.

Površina i stanovništvo Tunisa
Glavni grad je istoimeni Tunis. Površina ove afričke države je 164 hiljade km², a u njoj živi 9 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 54 stanovnika po km². Preko 90% stanovništva su muslimani.

Reljef Tunisa
40 % teritorija čini saharska pustinja, dok ostatak sadrži prilično plodnu zemlju sa pristupačnim putevima prema moru. Oba faktora su igrala značajnu ulogu u istoriji, prvo prilikom stvaranja slavnog feničanskog grada Kartagine, potom kasnije, kada je Tunis pod imenom rimske provincije Afrike predstavljao žitnicu Rimskog carstva. Smatra se da ime Tunis dolazi od berberske reči "prenoćiti".
Search