Namibija


Namibija zastava Namibija je država u Africi
Namibija je država u južnoj Africi na obali Atlanskog okeana. Graniči se na severu sa Angolom, na severoistoku sa Zambijom, na istoku sa Bocvanom i na jugu sa Južnoafričkom Republikom. Nambija je postala nezavisna 1990. godine i spada među mlađe svetske države. Glavni grad je Vindhuk.

Stanovništvo Namibije
Od najranijih vremena sušna područja Nambije nastanjivali su Bušmani, Damare i Name. U XIV veku započelo je doseljavanje Bantua sa severa, a Evropljani nisu detaljnije istražili ovo područje sve do XIX veka, kada je zemlja potpala pod nemačku upravu.

Reljef Namibije
Najveći deo reljefa Namibije čini središnja visoravan sa najvišom tačkom na planini Brandberg (2606 m). Središnja visoravan omeđena je na zapadu pustinjom Namib i obalskim nizijama, na jugu rekom Orange i na zapadu pustinjom Kalahari. Na severoistoku se teritorija Nambije sužava u uski Caprivijev pojas, nazvan po nemačkom kancelaru koji je istraživao izlaz kolonije na reku Zambezi. Tipovi klime u Namibiji variraju od pustinjske do suptropske. Hladna Bengalska struja, usmerena prema severu, smanjuje količinu padavina.
Privreda Namibije
Ekonomija ove zemlje zavisi od rudarstva koje čini 20% BDP-a. Namibija je četvrta u Africi po izvozu minerala i peta u svetu po proizvodnji urana. Zahvaljujući bogatim naplavnim nalazištima dijamanata zemlja je najveće svetsko izvorište dijamanta i dragog kamenja. Iako je BDP po stanovniku pet puta veći od najsiromašnijih afričkih zemalja, većina Namibijaca živi u izrazitom siromaštvu zbog velike stope nezaposlenosti i neravnomerno raspoređenog nacionalnog bogatstva. Oko polovina stanovništva živi od poljoprivrede. Namibija ne zadovoljava vlastite potrebe za hranom, pa mora uvoziti.
Search