Mongolija


Mongolija zastava Mongolija je država u Aziji
Mongolija je azijska država, smeštena između centralne i istočne Azije, retko naseljena, bez izlaza na more. Graniči se sa Rusijom na severu i Kinom na jugu. U starijim dokumentima može se naći i naziv Spoljna Mongolija, dok se Unutrašnjom Mongolijim nazivala jedna oblast koja pripada Kini. Glavni grad je Ulan Bator.

Površina i stanovništvo Mongolije
Mongolija je vrlo slabo naseljena zemlja u kojoj dominiraju stepe, planine i pustinje. Sa 1,565.501 km² ona je 18. država po veličini od ukupno 193 države, nešto malo manja od Irana. Ali za razliku od Irana, sa svojih 2,66 miliona stanovnika ima samo 4 posto njegovog stanovništva - isto koliko i 140 puta površinom manje ostrvo Jamajka.

Klima u Moldaviji
Zbog sušne i izraženo kontinetalne klime tokom cele godine temperatura oscilira. Zimi prosečna dnevna temperatura se kreće oko -25?C, a leti je prosečno +25?C čime su razlike 2-3 puta veće nego u Zapadnoj Evropi. Srednja godišnja količina padavina je jedva iznad 200 mm.

Etnička struktura stanovništva u Moldaviji
Velika većina stanovništva su Mongoli. Na zapadu zemlje živi nešto malo Kazaha i zanemarljivi broj pripadnika raznih drugih naroda. Prirast stanovništva u Mongoliji je oko 2,2 posto. Glavna religija je Lamaizam (tibetanski oblik Budizma), a uz to veliku ulogu ima i šamanizam. Kazasi na zapadu zemlje pripadaju islamu.
Search