Moldavija


Moldavija zastava Moldavija država u Evropi
Republika Moldavija je kontinetalna država i istočnoj Evropi. Graniči se sa Rumunijom na zapadu i Ukrajinom na istoku. Njena granica sa Rumunijom je reka Prut i donji tok reke Dunav. Moldavija je u periodu od 1945. do 1991. godine je bila u sastavu Sovjetskog Saveza. Nezavisnost je proglasila 27. avgusta 1991. godine.

Površina i stanovništvo Moldavije
Službeni jezici u ovoj državi su moldavski, ukrajinski i ruski. Glavni grad je Kišinjev. Po površini je 135. na svetu sa 33.843 km². Moldavija ima 4.431.570 stanovnika i 116. je zemlja na svetu po ovom pokazatelju. Gustina naseljenosti iznosi 131 stanovnik na kilometar kvadratni. Moneta koja se koristi u Moldaviji je moldavski lei.

Reljef Moldavije
Najveći deo zemlje se nalazi između dve reke: Pruta i Dnjestra. Klima je kontinentalna sa dosta sunčanih dana. Reljef Moldavije je uglavnom ravničarski, što je veoma povoljno za razvoj poljoprivrede. Zato Moldavija predstavlja najvećeg snabdevača poljoprivrednim proizvodima u regionu. Iako je severni deo zemlje brdovit nadmorska visina ne prelazi 430 metara. Moldavija je kontinentalna zemlja i ne izlazi ni na jedno more iako je Crno more blizu njenih granica.
Search