Meksiko


Meksiko  zastava Meksiko je država u Severnoj Americi
Meksiko (španski Estados Unidos Mexicanos) je država koja se graniči na severu sa SAD-om, na jugoistoku sa Gvatemalom i Belizeom, na zapadu sa Tihim okeanom, a na istoku izlazi na Meksički zaliv i Karipsko more.

Meksiko je nastao na mestu nekadašnje države Asteka
Na ovim prostorima je postojala asteška država. Dolaskom Evropljana započinje osvajanje i kolonijalno razdoblje Meksika, koji postaje deo Nove Španije. Domoroci su pretvoreni u robove i kmetove. Za vreme ovog perida najveću moć su imali crkva i krupni veleposednici. Kada je Španija u XVIII veku počela gubiti moć postupno jača pokret za nezavisnost od Španije. Nezavisnost je proglašena 1810. godine, ali je Španska vlast ukinuta nakon dugog ratovanja tek 1821. godine.

Reljef Meksika
Teritoriju Meksika od severa ka jugu presecaju planinski lanci istočnih i zapadnih Siera Madre koji predstavljajaju produžetak Roki planina iz Severne Amerike. U centralnom delu zemlje nalazi se vulkanska regija Siera Nevada u kojoj se nalaze najpoznatije i najviše vulkanske planine na svetu: Piko de Orizalba (5700 m) i Popokateretl (5462 m).

Površina i stanovništvo Meksika
Glavni grad Meksika je Meksiko siti. Po površini je 13. zemlja na svetu sa 1.972.550 km², a po broju stanovnika je 11. sa 104.907.991 stanovnika, tako da Meksiko spada u najveću zemlju u kojoj je španski jezik oficijelni i najveće špansko govorno područje u svetu. Najveći deo stanovnika živi u gradovima, oko 75%. Po poreklu najviše stanovnika su mestici, ostatak je poreklom iz Evrope i jedan deo iz Afrike. Katoličanstvo je dominantna religija.

Meksička privreda
Meksičku ekonomiju karakreriše slobodna tržišna privreda koja zauzima dvanaesto mesto na svetu mereno BDP. Posle krize 1994. godine, privreda se oporavlja. Broj siromašnih se drastično smanjio.
Search