Mauritanija


Mauritanija zastava Mauritanija je država u Africi na obali Atlanskog okeana
Mauritanija je država u zapadnoj Africi na obali Atlanskog okeana. Graniči se na severu sa teritorijom Zapadna Sahara, na severoistoku sa Alžirom, na istoku i jugu sa Malijem i na jugozapadu sa Senegalom. Površina ove afričke države je 1026 hiljada, km², a u njoj živi 2,2 miliona stanovnika. Glavni grad je Nuakšot.

Reljef Mauritanije
Severni i veći deo središnjeg dela zemlje zauzima pustinja Sahara u kojoj je život ograničen na oaze. Na jugu zemlje prostire se stepski sahel gde nešto veća količina padavina omogućava razvoj nomadskog stočarstva i ratarstva. Reljef Mauritanije sastoji se od nizija i niskih uzvišenja, a najvići vrh je Kediet Ijil (915 m) na severu, uz zapadnosaharsku granicu.

Istorija Mauritanije
U periodu od III do VII veka na područje Mauritanije sa severa su se doselili Berberi. Evropska kolonizacija regije započela je u XV veku. Uskoro su se Francuzi izborili za poziciju glavne kolonijalne sile u celoj zapadnoj Africi, ali njihov prodor u unutrašnjost zemlje i pokoravanje arapskih plemena završeni su tek krajem XIX veka.

Stanovništvo Mauritanije
Oko dve trećine stanovništva su Mauri, podeljeni prema rasnom kriterijumu na dominantne bele (potomke Arapa i Berbera) i crne (koji su bili robovi i slobodnjaci, a u kolonijalnom su razdoblju zbog bolje obrazovanosti sačinjavali većinu birokratske klase). Mauri govore hsanijom, dijalektom arapskog sa velikim brojem berberskih reči. Religija većine stanovništva je islam.

Polovina stanovništva je zaposlena u poljoprivredi. Mauritanijske vode su među najbogatijim ribolovnim područjima sveta. Zemlja poseduje velike zalihe gvozdene rude, koja čini oko 40% izvoza. U posljednje vreme istražuju se i podmorska nalazišta nafte. BDP je za 2004. procenjen na 1800 USD po stanovniku.
Search