Mauricijus


Maroko zastava Mauricijus je ostrvska država u Indijskom okeanu
Republika Mauricijus je ostrvska država u jugoistočnom Indijskom okeanu, oko 900 km istočno od Madagaskara. Pored ostrva Mauricijus u sastavu republike se nalaze i ostva Sv. Brandon, Rodrigez kao i ostrvska grupa Agalega.

Mauricijus su otkrili Portugalci
Ostrvo su otkrili Portugalci 1505. godine. Prvi kolonizatori su bili Holanđani koji su naselili ostrvo 1638. godine, dajući mu ime po princu Morisu od Nasaua. Francuzi su vladali ostrvom tokom osamnaestog veka. Britanci su preuzeli ostrvo 1810. godine. Mauricijus je nezavisnost dobio1968. godine, kada je država postala republika.

Mauricijus je jedna od najrazvijenijih zemalja Afrike
Mauricijus je jedna je od najrazvijenijih zemalja Afrike. Na čelu države se nalazi predsednik, koga bira parlament na period od pet godina. Vladom upravlja premijer i Veće ministara. Mauricijus je zajedno sa Reunionom i Rodrigezom, deo Maskarenskih ostrva. Ovaj arhipeleg je formiran nizom vulkanskih erupcija. Mauricijus je nastao pre oko 8 do 10 miliona godina. Na ovom području viće nema vulkanskih aktivnosti.

Klima na Mauricijusu
Klima na ostrvu je tropska, zime su tople i suve (maj-novembar), a leta vlažna i vrela (novembar-maj). Leti cikloni često pogađaju ostrvo. Glavni i najveći grad je Port Luis, koji se nalazi na severozapadu.

Privreda Mauricijusa
Od sticanja nezavisnosti, Mauricijus je razvio ekonomiju zasnovanu na agrikulturi, sa industrijom i turizmom koji beleže stalni porast. Godišnji porast bruto nacionalnog dohotka je 5% do 6%. šećerna trska se uzgaja na oko 90% zemljišta i čini oko 25% izvoza. Dva zvanična jezika na Mauricijusu su engleski i francuski. Mauricijski kreolski koji je mešavina engleskog, francuskog, portugalskog i hindu jezika, je široko rasprostranjen.
Search