Maršalska ostrva


Maršalska ostrva zastava Maršalska ostrva mala država u Pacifiku
Maršalska Ostrva su ostrvska republika u centralnom Pacifiku, nedaleko od Mikronezije. Sastoji se od 29 atolskih ostrva (Radakova i Ralikova ostrva). Najveće ostrvo je Kvajelin, a sigurno najpoznatije Bikini , na kome su SAD izvršile prvu probu nuklearne bombe.

Površina i stanovništvo Maršalska ostrva
Glavni grad je Madžuro, na istoimenom ostrvu. Površina ostrva je 181 km², gde živi oko 60.000 stanovnika. Religija je hrišćanska 97% (protestanti) i baha'i 2%. Službeni jezik je engleski, a pored njega govore se i lokalni dijalekti ralik i radak. Moneta je američki dolar.

Maršalska ostrva su osvajale mnoge zemlje
Godine 1526. ostrva je okupirala Španija, sve do 1885. kada ih preuzima Nemačka. Na početku Prvog svetskog rata, kontrolu preuzima Japan, da bi na kraju, 1944. SAD okupirale teritoriju i stavile ih pod svoju vlast. Zvanično 1947, Maršalska ostrva postaju prekomorska teritorija SAD, da bi 1979. dobili samostalnost.
Search