Maroko


Maroko zastava Maroko država u severnoj Africi
Maroko se nalazi u severozapadnom delu Afrike. Izlazi na Atlanski okean i sredozemnomore. Graniči se sa Zapadnom Saharom, Alžirom i Španijom. Površina ove afričke države je 447 hiljade km², a broj stanovnika je oko 32,1 miliona. Glavni grad je Rabat, a drugi veći gradovi su Meknes, Kazablanka, Kenirta Taza i Tanžer .

Istorija Maroka
U II veku Maroko su zauzeli Rimljani. Kasnije su počela prodirati varvarska plemena sa severa. Osvojili su ga Vizantijci, a kasnije Arapi. U Maroko u XVI veku su počeli prodirati španci, ali nisu ga mogli ozbiljnije ugroziti. Kada su počela kolonijalna osvajanja oko Maroka su se borili Francuska i Nemačka, ali Maroko je ipak postao Francuska kolonija. Nezavisnast je dobio 1956. godine.

Reljef i klima u Maroku
Reljef je uglavnom planinski. Maroko obuhvata planinski venac Atlas planina, čiji je najvići vrh Tubkal sa 4170 m nadmorske visine. Nizije se nalaze u priobalnom predelu Sredozemlja i Atlanskog okeana. Sahara je na jugu. Klima je pustinjska na jugu, sredozemna na severu i umerena na planinama. Reke koje protiču kroz Maroko su : Sus, Tensfit i Sebu.

Privreda Maroka
Razvijenija je od drugih zemalja u Africi. Ekonomija se bazira na stranom kapitalu, uglavnom francuskom. Iako je izvršena nacionalizacija veliki deo industrije je i dalje u rukama Francuza. Poljuprivreda je značajna privredna grana, a najviće se proizvodi pšenica, ječam, kukuruz, pamuk, agrumi i urme. Stočarstvo je uglavnom ekstenzivno. Maroko raspolaže i sa značajnim rudnim bogatstvom. Rude koje se eksploatišu su gvozdena ruda, ugalj, srebro, kobalt i kalaj.

Stanovništvo Maroka
Najveći deo stanovnika su Arapi i Berberi koji potiču od starosedeoca.
Search