Maldivi


Maldivi zastava Maldivi ostrvska država i Indijskom okeanu
Maldivi, službeno Republika Maldivi, je ostrvska država u Indijskom okeanu, jugozapadno od Indijskog poluostrva. Nalaze se 700 km jugozapadno od Šri Lanke. Sastoje se od oko 1200 ostrva grupisanih u 26 atola, među kojima je oko 200 naseljenih, a druguh 80 se koristi samo za turizam. Maldivi su bili portugalska, danska i britanska kolonija i nezavisnost su dobili 1965. godine od Britanaca.

Površina i stanovništvo Maldiva
Glavni grad je Male. Po površini ova država je 188. na svetu sa 298 km², a po broju stanovnika je 167. sa 339.330 stanovnika. Službena religija je islam, a jezik većine stanovništva je dilvehi, indoevroski jezik srodan singaleškom, glavnom jeziku Šri Lanke.

Privreda Maldiva
Privreda se zasniva na turizmu i ribarstvu. Vlada daje podsticaje razvoju ribolova koji je ostao dominantno zanimanje stanovništva. Maldivi su pretrpeli značajnu štetu u cunamiju u Indijskom okeanu 2004. godine, što je negativno uticalo na ekonomiju ove zemlje.
Search