Kostarika


Kostarika zastava Kostarika je država na severu
Republika Kostarika (Špan. costa rica = bogata obala) je država u Srednjoj Americi. Graniči se sa Nikaragvom na severu i Panamom na jugoistoku. Na zapadu izlazi na Tihi okean, a na istoku na Karipsko more.

Kolumbov dolazak u Kostariku
Prvi Evropljanin koji je kročio na tlo Kostarike je Kristofer Kolumbo 1502. godine. Kostariku je osvojila Španija tokom XVII veka i tako je postala najjužnija provincija Nove Španije. Zemlja je tada bila izuzetno siromašna, a i sam guverner je bio primoran da sadi povrće kako bi preživio.

Kostarika proglašava nezavisnost
Kostarika je 1821. zajedno sa drugim srednjoameričkim zemljama proglasila svoju nezavisnost od Španije. Nakon kraćeg perioda pod meksičkim carstvom, Kostarika je 1823. godiine postala deo Ujedinjenih centralnoameričkih država, da bi konačno postala nezavisna 1839. godine. Po površini je 125. na svetu sa 51.100 km², a po broju stanovnika je 122. sa 4.159.757 stanovnika.

Privreda Kostarike
Danas je Kostarika još uvek uglavnom poljoprivredna zemlja, ali ima razvijen i turizam. Najvažnije ekonomske grane Kostarike su turizam i poljoprivreda i izvoz elektronske opreme. Belci čine 87% stanovništva, mestici 7%, crnci i mulati 3%, Azijati 2%, Indijanci 1%. Najveći deo stanovnišva su katolici, a manji deo su protestanti.
Search