Laos


Laos zastava Laos država u Aziji
Laos, službeno Laoska Narodna Demokratska Republika, je država u jugoistočnoj Aziji, bez izlaza na more. Graniči se na zapadu i jugu sa Tajlandom, na zapadu sa Burmom, na severu sa Kinom, na istoku sa Vijetnamom i na jugu sa Kambodžom. Glavni grad Laosa je Bijentijan.

Reljaf Laosa
Reljefom Laosa dominiraju planine (najviši vrh Phou Bia, 2.817 m) i uzvišenja koja zauzimaju sever i istok zemlje. Nizije, u kojima živi većina stanovništva, nalaze se na zapadu uz reku Mekong i njene pritoke.

Površina i stanovništvo Laosa
Površina ove države iznosi 236. 800 km², a ima oko 5 miliona stanovnika. Najbrojnija etnička skupina su Laošani čiji je jezik blizak tajlandskom i koji žive uglavnom u nizijama uz reke. U planinskim i gorskim predelima žive mnogobrojne manje etničke grupe. Najzastupljenija religija je Teravada Budizam.

Privreda Laosa
Usprkos ekonomskim reformama u zadnja dve decenije Laos je još uvek siromašna zemlja sa nerazvijenom infrastrukturom. Glavna privredna aktivnost je poljoprivreda.
Search