Lihtenštajn


Lihtenštajn zastava Lihtenštajn je mala država u Alpima
Lihtenštajn je mala država smeštena na Alpima, u donjem toku reke Rajne. Okružuju je sa istoka Austrija i sa zapada Švajcarska. Njenu zapadnu granicu sa Švajcarskom čini reka Rajna. Pošto je alpska zemlja, zimi predstavlja atraktivno područje za zimske sportove. Lihteneštajn je jedna od dve zemlje na svetu koje nemaju pristup moru, a da takođe ni zemlje koje je okružuju namaju pristup nijednom moru. Druga takva zemlja je Uzbekistan. Takođe to je jedina zemlja gde stanovništvo govori nemačkim jezikom, a da nema granicu sa Nemačkom, mada se nemački govoriui u Austriji i u Švajcarskoj.

Glavni grad, privreda i stanovništvo
Glavni grad je Vaduz. Površina ove male evropske države je 160 km², a u njoj živi 32.528 stanovnika. Oficielni jezik je nemački. Lihteštajn je po uređenju ustavna monarhija. Iako je geografski mala zemlja sa ograničenim resursima Liheštajn se razvio u visoko industrijalizovanu zemlju sa razvijenim finansijskim sektorom i standardom koji ništa nije lošiji nego kod njegovih razvijenih suseda. Sa Švajcarskom je u carinskoj unuji. Od maja 1995. Član je Evropske ekonomske zone, organizacije koja predstavlja most između Evropske asociacije za slobodnu trgovinu i Evropske unije.

Etnička struktura stanovništva
Lihteštajn spada u četiri najmanje zemlje Evrope, zajedno sa Vatikanom, Monakom i San Marinom. Njeno stanovništvo ima nemačko, austrijsko i Švajcarsko poreklo. Oko 76% stanovništva su rimokatolici, a njih 7% su protestanti.
Search