Makedonija


Makedonija zastava Makedonija bivša čalanica SFRJ
Republika Makedonija je zemlja u južnoj Evropi i na Balkanskom poluostrvu. Najveći broj zemalja (sve zemlje Evropske unije) i međunarodnih organizacija priznaju je pod imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija zbog spora oko imena sa Grčkom. Među onim zemljama koje Republiku Makedoniju priznaju pod njenim ustavnim imenom su Srbija, Crna Gora, SAD, Rusija i Kina. Makedonija je nekada pripadala bivšoj Jugoslaviji. Svoju nezavisnost je stekla 8. septembra 1991. godine.

Površina i stanovništvo Makedonije
Makedonija ina površinu od 25.713 km², tako da je 145. zemlja na svetu po ovom pokazatelju, a po broju stanovnika je 140. sa 2.022.547 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 81 stanovnik po km². Glavni grad je Skoplje, a drugi veći gradovi su: Bitolj, Prilep, Kumanovo, Tetovo, Ohrid i Strumica. Glavne grane privrede su prehrambena, duvanska industrija, proizvodnja gvožđa i čelika. Takođe Makedonija ima vrlo dobro vino.

Etnička struktura Makedonije
Nacionalnosti u Makedoniji su: Makedonci 63%, Albanci 26%, Turci 4%, Romi 4%, Srbi 1% i Bošnjaci. U verskoj strukturi ove zemlje dominiraju makedonski pravoslavci (koji pripadaju kanonski nepriznatoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi), zatim dosta ima muslimana, kao i neznačajan deo ostalih.
Search