Litvanija


Litvanija zastava Litvanija je pribaltička zemlja
Litvanija je pribaltička evropska država. Po površini je 123. na svetu sa 65.200 km², a po broju stanovnika je 125. sa 3.607.899. Ima gustinu naseljenosti od 55 stanovnika po km², tako da spada u ređe naseljene evropske države. Graniči se na jugu sa Poljskom i Belorusijom, na istoku sa Rusijom, na severu sa Letonijom. Izlazi na Baltičko more što je značajna spoljašnja veza ove zemlje. Glavni grad je Viljnus.

Litvanija je bivša članica SSSR
Litvanija je nekada pripadala Sovjetskom Savezu, ali se 1991. godine otcepila sa još dve baltičke države Letonijom i Estonijom. Tada su ove tri države proglasile svoju nezavisnost.

Klima i reljef Letonije
Klima Letonije je kao i većeg dela istočne Evrope kontinetalna, s tim što je ublažava blizina Baltičkog mora. Reljef je uglavnom ravničarski.
Search