Libija


Libija zastava Libija država u severnoj Africi
Libija ili Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija je država u severnoj Africi na obali Sredozemnog mora. Nalazi se između Egipta na istoku, Sudana na jugoistoku, Čada i Nigera na jugu i Alžira i Tunisa na zapadu. Glavni grad Libije je Tripoli. Prostire se na 1759 hiljada km².

Istorija Libije
Tokom istorije teritoriju današnje Libije kontrolisali su razni narodi ? Feničani, Kartaginjani, Grci, Vandali, Vizantinci da bi je najzad zauzeli Arapi u VII veku. Do početka XX veka područje današnje Libije bilo je pokrajina Osmanskog carstva. 1912. godine Libija je postala italijanska kolonija. Za vreme drugog svetskog rata bila je poprište žestokih pustinjskih borbi, a nakon rata Libiji je data nezavisnost kao nagrada za saradnju domaćih plemena sa saveznicima. Otkriće nafte 1959. potpuno je preobrazilo do tada siromašnu zemlju zavisnu od strane pomoći. 1969. godine u vojnom udaru vlast je preuzela skupina na čelu sa kapetanom Gadafijem koji od tada vlada zemljom.

Privreda i stanovništvo Libije
Libija danas ima oko 6,8 miliona stanovnika, a ekonomija ove zemlje pretežno zavisi od izvoza nafte. Privredom dominira naftni sektor koji ostvaruje gotovo celu vrednost izvoza i četvrtinu BDP, za 2004. procenjenog na 6.700 USD, po stanovniku, koji je među najvišima u Africi.
Search