Liban


Liban zastava Liban je država na Bliskom istoku
Liban, službeno Libanska Republika, je država u jugozapadnoj Aziji i na Bliskom Istiku. Nalazi se na obali istočnog Sredozemlja, a graniči na severu i istoku sa Sirijom i na jugu sa Izraelom. Zemlja se sastoji od nekoliko regija koje se pružaju paralelno sa obalom: uska ravnica uz obalu koja se proširuje oko gradova Tripolija, Bejruta i Tirazatim, planinski lanac Liban, po kojem je zemlja dobila ime (najviša tačka Qurnat as-Sawda 3.088 m), dolina Beka i planina Anti-Libanon koja čini granicu sa Sirijom.

Istorija Libana
Od početka XV veka do kraja I svetskog rata Liban je bio deo Osmanlijskog carstva. Nakon II svetskog rata Liban je postao nezavisna republika. Država je etnički i verski heterogena. Pitanje udela pojedinih vera i naroda u ukupnom stanovništvu politički je osetljivo pa službenih popisa stanovništva nije bilo od 1932. Pretpostavlja se da većinu čine Arapi, muslimani a brojni su i hrišćani. Postoje i Druze, čija je religija bliska islamu i koji sebe smatraju Arapima.

Privreda Libana
Uslužni sektor (finansije i turizam) tradicionalno igra najveću ulogu u libanskoj ekonomiji.
Search