Kolumbija


Kolumbija zastava Kolumbija je država u Južnoj Americi
Kolumbija je zemlja smeštena između Karipskog mora i Tihog okeana sa velikom raznolikošću flore i brojnim prirodnim lepotama. Kolumbija je zemlja koja nakon Brazila i Argentine ima vodeću ulogu u privrednom razvoju regije, sa na žalost lošom reputacijom stvorenom zbog loše medijske slike o regiji. Graniči se na severu i severoistoku sa Nikaragvom u Karipskom moru, na istoku sa Brazilom i Venecuelom, na jugu sa Ekvadorom i Peruom, i na zapadu sa Panamom i Tihim okeanom. Kolumbija je jedina latinska zemlja koja izlazi i na Atlanski okean preko Karipskog mora i na Tihi okean. Kolumbija se prostire na 1139 hiljada km², a u njoj živi 36,3 miliona stanovnika. Glavni grad je Bogota.

Geografska struktura Kolumbije
Geografski teritorija Kolumbije se može podeliti na pet glavnih regija: Planinski lanac Anda na zapadu, nizija pored Karipskog mora na severu, nizija pored Pacifika na severozapadu, regija Orinoko i region Amazonije. Istočni deo zemlje čine savane i tropske šume, kroz koje prolaze reke Amazon i Orinoko.

Recesija posle drugog svetskog rata
Posle dugog perioda rasta u proseku od 4% u periodu od 1970. do 1998. kolumbijska privreda je zapala u krizu. Recesija je dugo trajala da bi se u poslednjih nekoliko godina obuzdala inflacija i u septembru 2005. iznosila 6%. Kolumbijski izvoz čine industrijski proizvodi: 42%, nafta 27%, kameni ugalj 12% i kafa 6%.

Stanovništvo Kolumbije
Stanovništvo Kolumbije je šaroliko, što je rezultat mešanja ratličitih naroda koji su tu živeli i doseljenih Evropiljana. Stanovništvo predstavlja mešavinu staroselelačkog indijanskog stanovnoštva, imigranata iz Evrope, uglavnom Španaca, i robova koji su dovođeni iz Afrike.
Search