Indija


Indija zastava Indija država u Aziji
ndija je država u Južnoj Aziji, koja svoje granice deli sa Pakistanom na zapadu, sa Avganistanom na severozapadu, Kinom, Nepalom, i Butanom na severoistoku i Bangladešom i Mijanmaron na istoku. Na jugu izlazi na Indijski okean, a na jugozapadu su Maldivi.
Istorija Indije
Indija je bila Britanska kolonija do 1947. godine. Oficijelni jezici su hindu, engleski i drugih 20 jezika. Po površini je 7. zemlja na svetu sa 3.287.590 km² i druga po broju stanovnika sa 1.102.600.388 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 329 stanovnika po km². Indija je kolevka mnogih drevnih civilizacija. Neke od najznačajnijih relligija su nastale u Indiji, kao što je budizam i hinduizam. Indija je podeljena u 28 država, 6 saveznih teritorija i teritoriju glavnog grada Delhija.

Reljef Indije
Geografija Indije je prepoznatljiva po Himalajima na severu i ravnici ispersecanoj rekama na jugu Gangom, Bramaputrom i drugim. Klima Indije varira od tropske na jugu do vrlo hladne na severu.

Privreda Indije
Indija se po ekonomiji svrstava među 10 najrazvijenijih država. Ona nije ekonomski toliko razvijena koliko je velika. Jedna četvrtina GDP dolazi od poljoprivrede, a druge razvijene grane su industrija petroleuma, dijamanata i druge.

Religija u Indiji
Najzastupljenija religija u Indiji je hinduizam. Oko 80% stanovnika pripadaju ovoj religiji, pored toga Indija je treća na svetu po broju muslimanskog stanovništva, posle Pakistana i Indonezije.
Search