Japan


Japan zastava Japan je ostrvska država okružena Pacifikom
Japan je istočnoazijska ostrvska država okružena Pacifikom, Japanskim, Filipinskim, Istočno kineskim i Ohotskim morem. Zapadno se nalazi Koreja, na severu je Rusija, a na jugoistoku Kina i Tajvan.

Japan je jedna od industrijski najrazvijenijih država na svetu
Japan je gusto naseljena, prirodno siromašna, ali privredno visoko razvijena država. Po ukupnoj industrijskoj proizvodnji Japan je druga zemlja na svetu. Nazivaju je Zemlja Izlazećeg Sunca. Sastoji se od 3000 ostrva od kojih su najveća četiri : Kjušu, Šikoko, Honšu i Hokaido. Honšu i Hokaido spojeni su tunelom dugim 54 kilometra koji se nalazi 100 metara ispod nivoa mora.

Japan ima površinu od 377.835 km², a 127.417.244 stanovnika i gustinu naseljenosti od 337 stanovnika po km².

Japan je zemlja vulkana
Japan spada u zemlju sa najviše vulkana, od kojih su 54 aktivna. U kraterima mnogih ugašenih vulkana nalaza se jezera, a neki su naseljeni. Međutim mnogo veću opasnost od vulkana pedstavljaju česti zamljotresi. Jedan od najtežih desio se posle II svedskog rata kada je poginulo 170.000 ljudi.

Japan je prirodno siromašna zemlja
Japan je prirodno siromašna zemlja. Obradiva površina čini samo 13% njene teritorije. Visoko razvijena industrija zasniva se uglavnom na uvoznim sirovimama i energiji. Pored toga Japansku industriju karakteriše visoka produktivnost i primena visoke tahnologije. Po razvijenosti mnogih industrijskih grana je na prvom mestu na svetu.

Japan je po obliku vladavine carevina
Japan je po obliku vladavine carevina, ali car ima samo simboličnu vlast. Glavni i najveći grad je Tokio sa 25 miliona stanovnika. Drugi veći gradovi su Osaka, Jokohama i Nagoja.
Search