Južnoafrička republika


Južnoafrička republika zastava Južnoafrička republika je država na jugu Afrike
Republika Južna Afrika ili Južnoafrička Republika (kraći naziv Južna Afrika) je država na jugu Afrike. Nalazi je na južnoj ivici Afrike i graniči se sa Namibijom, Bocvanom, Zimbabveom, Mozambikom i Svazilendom. Mala država Lesoto je u potpunosti obuhvaćena južnoafričkom teritorijom. Privreda Južne Afrike je najsnažnija na afričkom kontinentu sa modernom infrastrukturom. Površina Južne Afrike iznosi 1.221.000 km².

Istorija Južnoafričke Republike
Južnu Afriku otkrio je Vasko da Gama 1497. godine na putu za Indiju. Na putu u Indiju Južna Afrika je bila važna stanica. Tako je 1652. godine holandska istočnoindijska kompanija uredila boravište, odnosno odmorište u Južnoj Africi. Prvi doseljenici u holandsku Kap-koloniju bili su seljaci koji su živeli na nomadski način i rezidentni Afrikanci svi beli i svi sa poreklom iz Evrope. Oni su potiskivali domorodačko stanovništvo koje su nazivali Hotentotenima. Domaća plemena bila su potčinjena doseljenicima i zlostavljana kao jeftina radna snaga jednako kao i robovi poreklom iz Severne Afrike.

1806. godine Velika Britanija je aneksirala Kap-koloniju. Nakon što su se Britanci tamo nastanili u velikom broju i nakon što je britanska vlada 1833. godine zabranila ropstvo, Buri (kako se naziva belo stanovništvo holandskog porekla) su se pokrenuli dublje ka unutrašnjosti zemlje i tamo osnovali države Transval i slobodnu državu Oranje. Oko obe države dolazilo je do velikih borbi i 1861. i od 1877. do 1881. Ove države bile su pod britanskom vladom. Nakon toga priznata im je samostalnost.

Stanovništvo u Južnoafričkoj Republici
Južna Afrika ima 40.6 miliona stanovnika i glavni grad je Pretorija. Stanovništvo je uglavnom crnačko (75.2%), ali ima i belaca (13.6%), mešanaca (8.6%) i azijata (2.6%). Većina crnaca i belaca pripada hrišćanstvu, dok su većina Azijata hindusi.
Jezici u ovoj zemlji
Južnoafrička Republika ima 11 zvaničnih jezika od kojih su 2 evropskog porekla: Engleski i Afrikans (kojim govore belci holandskog porekla), a ostali afričkog. Zulu je afrička etnička grupa od oko 5 miliona ljudi koji većinom žive u provinciji KvaZulu-Natal u Južnoj Africi.

Veći gradovi su: Johanesburg, Kejptaun, Pretorija...
Search