Kina


Kina zastava Kina je azijska država
Kina je srednjeazijska država, koja je po mnogim pokazateljima broj jedan u svetu. Kina se graniči sa 14 zemalja: Vijetnamom, Laosom, Mijanmarom, Indijom, Butanom, Nepalom, Pakistanom, Avganistanom, Tadžikistanom, Kirgistanom, Kazahtanom, Rusijom, Mongolijom i Severnom Korejom. Kina je najvećim delom od svojih suseda odvojena i izolovana visokim planinama, jedino je nešto otvorenija prema ruskom dalekom istoku i Indokini na jugu.

Kina je socijalistička zemlja
Kina je socijalistička republika. Njen službeni naziv je Narodna Republika Kina. Glavni grad je Peking sa 10 miliona stanovnika, a najveći grad je Šangaj sa 12 miliona. Ovo je najmnogoljudnija država na svetu sa 1.306.313.812 stanovnika. Većina su Kinezi. Od manjina značajni su Ujguri u Sinkjangu, Kazahi, na Tibetu Tibetanci, a u unutrašnjoj Mongoliji - Mongoli.

Religija u Kini
Kinezi pripadaju raznim oblicima budističke religije, međutim kako oni nisu opterećeni religijom nazivaju ih i narodom bez religije.

Kina je zemlja u usponu
Od kako je postala socijalistička država Kina se nalazi u privrednom usponu, ali je još uvek poljoprivredna zemlja. Ipak, veliki privredni rast ostvaren je tek u prethodne dve decenije.

Privreda Kine
Srazmerno stanovništvu obradiva površina je mala, samo 11% ukupne teritorije ( 9.596.960 km² ). Polovina obradive površine se navodnjava. Poljopriveda je uglavnom orjentisana na proizvodnju žitarica i pamuka koji predstavlja najvažniju kulturu. Kina je poznata i po svojim rekama Hoanaho ( žuta reka ) i Jancekjang koje iako često plave predstavljaju najveće prirodno bogatsvo Kine. Kina ima slabu mrežu saobraćajnih puteva i oskudena u svim vrstama prevoznih sredstava.
Search