Kenija


Kenija zastava Kenija je država u Africi
Kenija je država u istočnoj Africi. Na jugoistoku izlazi na Indijski okean, na jugozapadu se graniči sa Tanzanijom, na zapadu sa Ugandom, na severozapadu sa Sudanom, na severu sa Etiopijom i na istoku sa Somalijom. Prostire se na 580 hiljada km², u njoj živi 26 miliona stanovnika.

Reljef Kenije
Sever i istok Kenije zauzimaju sušne i polusušne zone ravnica i brežuljaka. Mala količina padavina ne dozvoljava razvoj poljoprivrede. Na jugozapadu se nalaze planinska područja sa nadmorskim visinama iznad 1000 m (najviši vrh zemlje je ugašen vulkan Mount Kenya sa 5199 m, druga najviša planina Afrike) u kojima se nalazi većina plodne zemlje. Na krajnjem jugozapadu Kenija izlazi na jezero Viktorija, po površini drugo najveće slatkovodno jezero na svetu.

Najveći gradovi u Keniji
Najveći gradovi u zemlji su Najrobi (2.750.561 stanovnika.) i luka Mombasa (799.727), Kenija pripada najstarije naseljenim područjima Zemlje. Arheološki nalazi u okolici jezera Turkana na severu zemlje ukazuju na prisutnost Homo habilisa i Homo erectusa pre oko 2,6 miliona godina.

Kolonijalna osvajanja Kenije
Nemačka je 1885. godine. uspostavila protektorat nad Kenijom, ali je ubrzo prepustila posed Velikoj Britaniji. Britanska vlada prvo je bila nezainteresovana za razvoj kolonije. Važnost Kenije porasla je nakon završetka železnice između Mombase na obali Indijskog okeana i Kisumua na jezeru Viktorija 1903. godine. kada su Britanci u koloniju pozvali bele farmere i podelili im zemlju. Iako je podeljena zemlja bila uglavnom nenaseljena, bilo je slučajeva zauzimanja područja koja su afrički narodi smatrali svojima, što je kasnije postalo kamen spoticanja u odnosima bele i crne zajednice. Glavna kultura na plantažama Evropljana je bila je kafa.

Etnička struktura stanovništva u Keniji
U Keniji živi oko 40 etničkih skupina čiji jezici pripadaju dvema većim grupama: Bantu i nilsko-saharskoj. Osim jezika pojedinih naroda govore se i svahili i engleski. Najzastupljenija religija u Keniji je hrišćanstvo. Muslimana ima oko 10%, a ostatak stanovništva pripada domaćim verama.

Privrede Kenije
Najrazvijenije grane kenijske privrede su poljoprivreda i turizam. Izvozi se kafa i čaj, a najveći izvor strane valute dolazi od turističkih poseta nacionalnim parkovima i rezervatima.
Search