Izrael


Izrael zastava Izrael država na bliskom istoku
Izrael je azijska zemlja na bliskom istoku i istočnoj obali Sredozemnog mora. Izrael je parlamentarna demokratija, a po nacionalnom usmerenju - Jevrejska država. Stanovništvo Izraela je većinom jevrejsko, sa velikom nejevrejskom manjinom, koju uglavnom čine Hrišćani, Druze, i Muslimani Arapi. Izrael se graniči (u pravcu kazaljke na satu, od severa, ka jugu) sa Libanom, Sirijom, Jordanom, i Egiptom. Izrael ima obale na Sredozemnom moru, Akabskom, i na Mrtvom moru.

Jerusalim sveti grad prestonica Izraela
Najveći i glavni grad je Jerusalim. Po površini je 149. na svetu sa 20.770 km², a po broju stanovnika 99 sa 6.116.533 stanovnika.

Istorija Izraela
Jevreji su dugo smatrali Izrael svojim spiritualnim domom ? Svetom zemljom i Obećanom zemljom. Izraelska zemlja ima posebno mesto u verskom životu Jevreja, uključujući ostatke drugog Jevrejskog hrama. Ovo je takođe mesto gde je rođeno hrišćanstvo, a sadrži i mnoge druge lokacije od velikog duhovnog značaja za judaizam, hrišćanstvo i islam.

Uspostavljanje države Izrael, 1948. godine, i njegovo postojanje je bilo uzrok čestim ratovima i drugim sukobima sa arapskim zemljama poput Sirije, Libana, Jordana, Egipta, Iraka i Saudijske Arabije. Glavni grad ove države je Jerusalim, ali je to sporno i većina zemalja priznaje Tel Aviv kao prestonicu.
Search