Irak


Irak zastava Irak je dražava u Aziji
Republika Irak je država u jugozapadnoj Aziji. Ona deli svoje granice sa Kuvajtom i Saudijskom Arabijom na jugu, Jordanom na zapadu, Sirijom na severozapadu, Turskom na severu i Iranom na istoku. Ono po čemu je Irak prepoznatljiv su reke Tigar i Eufrat.

Površina i stanovništvo Iraka
Irak ima površinu od 437.072 km² i 26.074.906 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 62 stanovnika po km². Nekada je bio deo Otomanskog Carstva, a zatim do 1932. britanska kolonija. Irak se nalazi na teritoriji koje nekada bila poznata kao Mesopotamija, što znači "zemlja između reka" na grčkom.

Reljef i klima Iraka
Veći deo Iraka je pustinja, ali je predeo između dve reke plodan. Na severu zemlje su planine sa najvišim vrhom Haji Ibrahim sa 3600 metara. Irak ima uski izlaz na Persijski zaliv. Lokalna klima je uglavnom pustinjska sa umereno hladnim zimama i sušnim i toplim letima.

Prestonica i drugi veći gradovi u Iraku
Prestonica Bagdad nalazi se u centralnom delu zemlje na obali Tigra. Drugi veliki gradovi su Basra na jugu i Mosul na severu. Iračka ekonomija se uglavnom zasniva na izvozu nafte kojom je ova zemlja prebogata.

Etnička struktura Iraka
Najveći deo stanovništva su Iračani - Arapi, druge velike etničke grupe su Kurdi kojih ima 15%-20%, zatim Sirijci kojih ima oko 4%. Najzastupljenija religija je islam a značajan je broj i sunita i šita.
Search