Italija


Italija zastava Iitalija država u Evropi
talija je država u južnoj Evropi koja se nalazi na Apeninskom poluostrvu. Pripadaju joj takođe i ostrva Sicilija i Sardinija u Sredozemnom moru. Italija se graniči sa Austrijom, Francuskom, Slovenijom i Švajcarskom na severu, a San Marino i Vatikan su državice koje se nalaze na Apeninskom poluostrvu i koje sa svih strana okružuje Italija, tzv. njene enklave.

Italija je članica Evropske Unije
Italija je članica i jedna od zemalja osnivača Evropske Unije, a takođe je jedna od najrazvijenijih zemalja Evrope. Glavni grad je Rim. Italija se sastoji od 20 regija (pokrajina), koje obuhvataju 103 provincije. Provincije sadrže više od 8000 opština. Veći gradovi pored Rima su: Milano, Napulj, Torino, Palermo, Đenova, Bolonja, Firenca i Venecija.

Reljef i klima u Italiji
Italija ima veoma raznovrstan reljef, ali u njenom reljefu možemo izdvojiti neke regije. Na severu su Alpi, u podnožju Alpa, je Lombardija, najveća ravnica ove zemlje, koju presecaju mnogobrojne reke koje uglavnom izviru na Alpima. Najveća od njih je reke Po, koja se uliva u Jadransko more. Ovaj deo zemlje takođe predstavlja industrijski centar Italije gde su smešteni i najveći gradovi: Milano, Torino, Verona i Đenova. Južno od ove regije pružaju se Apenini, čiji su vrhovi umerene visine.

Površina i broj stanovnika
Po površini Italija je 69. zemlja na svetu ( 301.230 km² ), a po broju stanivnika je 29. (58.057.475 stanovnika, po poslednjim podacima).
Search