Iran


Iran zastava Iran je država u Aziji
Iran je država u jugozapadnoj Aziji. Njen puni naziv je Islamska Republika Iran. Glavni grad je Teheran. Graniči se na zapadu sa Irakom i Turskom, na severu sa Jermenijom, Azerbejdžanom i Turkmenistanom, na Istoku sa Avganistanom i Pakistanom. Osim toga na severu izlazi na Kaspijsko more, a na jugu na Persijski zaliv, Omanski zaliv i deo Indijskg okeana.

Reljef i klima Irana
U Iranu prevladava planinski reljef, posebno u zapadnom delu u kojem živi većina stanovništva. Tu su planinski lanci Zagros i Elburs sa najvišom tačkom Irana, 5607 m visokim (Damavandom). Uz Persijski zaliv reljef je nizijski, a na istoku prevladavaju slabo naseljene ravne pustinje sa povremenim slanim jezerima. Površina je 1.648.195 km², a broj stanovnika je 69.018.924.

Religija u Iranu
Islam je najzastupljenija i državna religija. Velika većina muslimana su šiti. Stanovništvo uglavnom govori iranskim jezicima, među kojima se ističe persijski, kojim govori nešto više od polovine stanovništva. Na severozapadu zemlje živi velika azerbejdžanska zajednica (oko 17 miliona, što je više nego u susednom Azerbejdžanu).

Iranska provreda
Iranska ekonomija se temelji na proizvodnji nafte i poljoprivredi. Iran je četvrti po veličini izvoznik nafte i ima 10% poznatih svetskih rezervi. Industrijska proizvodnja zaostaje po produktivnosti za zemljama uporedivog BDP-a.
Search