Hrvatska


Hrvatska zastava Hrvatska bivša članica SFRJ
Hrvatska je južnoevropska i balkanska zemlja, smeštena na raskrsnici puteva za srednju Evropu, Sredozemlje i Balkan. Hrvatska im veoma raznolik reljef. Jezera i brežuljke na kontinetalnom severu i severoistoku, pošumljene planine u Lici i Gorskom Kotaru, što spada u Dinaride, i kamenitu obalu na Jadranskom moru
.
Reljaf i klima u Hrvatskoj
Klima je u unutrašnjosti Hrvatske umereno kontinentalna, u gorskoj Hrvatskoj pretplaninska i planinska, u primorskom delu mediteranska (sa suvim i toplim letima i vlažnim i blagim zimama), a u zaleđu submediteranska (sa nesto hladnijim zimama i toplijim letima). Sa prosečno 2.600 sunčanih sati u godini jadranska obala je jedna od najsunčanijih u Sredozemlju, a temperatura mora leti je od 25 stepeni do 27 stepeni. Važna grana privrede je turizam.

Površina i stanovništvo u Hrvatskoj
Površina zemlje i mora je 89.810 km. Dužina jadranske obale je 5.835 km. Hrvatsko primorje je veoma razuđeno i ima oko 1.185 ostrva od kojih je 66 naseljeno. Ukupna površina Hrvatske je 56.542 km². Broj stanovnika je 4.422.248. Važniji gradovi u Hrvatskoj su: Zagreb, koji je i glavni grad, zatim Split, Dubrovnik, Rijeka, Osijek, Zadar, Šibenik i Slavonski Brod.

Etnička struktura stanovništva
Većinu stanovništva Hrvatske čine Hrvati. Najveća manjina su Srbi koji su do 1991. godine uz Hrvate imali status konstitutivnog naroda. Tokom građanskog rata devedesetih oko 400 000 Srba proterano je iz Hrvatske. Glavna vera u Hrvatskoj je katoličanstvo, a postoje i verske manjine. Službeni jezik je hrvatski, koji spada u južnoslovenske jezike.
Search