Honduras


Honduras zastava Honduras država u Srednjoj Americi
Honduras je država u Srednjoj Americi, koja se graniči sa Gvatemalom i Salvadorom na zapadu i sa Nikaragvom na jugu. Izlazi na Tihi okean na jugu i na Karipsko more na severu.

Istorija Hondurasa
Pre dolaska belaca područje Hondurasa je bilo područja srednjoameričkih indijanskih kultura. U njegovom zapadnom delu razvijala se kultura Maja. Kristofer Kolumbo se iskrcao na njegovu obalu 1502. godine i dao mu ime Honduras (španski "dubine"), prema dubokoj vodi uz obalu. Od dolaska španskih osvajača 1504. godine pa do 1821. godine Honduras pripada Španiji. Kratko vreme je u sastavu Ujedinjenih država Srednje Amerike. Raspadom Unije 1840. postaje samostalan. Tokom XX veka često je bio pod vojnom vlašću, sve do slobodnih izbora 1982. godine.

Površina i stanovništvo Hondurasa
Površina Hondurasa iznosi 112.090. km², a broj stanovnika je 6.560.608. Honduras spada u najsiromašnije i najmanje razvijene države Srednje Amerike. Ekonomiju se zasniva na poljoprivredi. Najznačajnija je proizvodnja kafe koja se najviše izvozi. Nekadašnja druga po veličini izvozna grana, izvoz banana, uništena je 1998. u uraganu. Do 2000. je proizvodnja obnovljena na 57% nakadašnje vrednosti. Honduras poseduje šumska i mineralna bogatstva, ali širenje poljoprivrednih površina spaljivanjem nastavlja ugrožavati šume.

Etnička struktura stanovništva
Stanovništvo uglavnom čine potomci mešanaca indijanskog stanovništva i evropskih doseljenika kojih ima 80%. Indijanaca ima 7%, crnaca i mulata 2%, i belaca 1%.
Search