Holandija


Haiti zastava Holandija država u Evropi
Holandija je zapadnoevropska država koja se graniči na jugu sa Belgijom, a na istoku sa Nemačkom, dok na zapadu i severu ima izlaz na Severno more. Njen evropski deo je parlamentarna demokratija, koja zajedno sa ostrvima Holandski Antili i Aruba čine ustavnu Kraljevinu Holandiju. Ova država je svetski čuvena po izuzetnoj liberalnosti i građanskim slobodama, po čuvenom Amsterdamu, poznatom po njegovim brojnim kanalima i slobodi življenja. Holandija je država parlamentarne demokratije i ustavne monarhije.

Reljef Holandije
Holandija je ravničarska zemlja i karakteristično je da se polovina teritorije nalazi ispod nivoa mora i brani se složenim sistemom kanala, nasipa i pumpi za odvodnjavanje podzemnih voda.

Ekonomija Holandije
Holandija zauzima šesnaesto mesto na svetu po jačini svoje privrede i na desetom je mestu po iznosu GDP per capita u svetu. Ovu zemlju karakteriše otvorena i prosperitetna privreda sa smanjenim uticajem države. Industrija je orjentisana na proizvodnju hrane, hemijsku industriju, proizvodnju petroleja i elektronsku industriju.

Površina i stanovništvo Holandije
Holandija se prostire na 41.526 km², a u njoj živi 16.570.613 stanovnika, po popisu iz 2007. godine. Holandija nema jedinstven glavni grad. Sedište vlade i monarha se nalazi u Hagu, kao i većina ambasada, međutim po ustavu u Amsterdamu vladar polaže zakletvu. Od oko 16 miliona stanovnika, 80% stanovništva su etnički Holanđani. Najzastupljenije su katolička i protestantska vera.
Search