Haiti


Haiti zastava Haiti država u Karipskom moru
Haiti je mala država u Karipskom moru koja zauzima trećinu ostrva Hispaniola. Nalazi se istočno od Kube. Haiti je bio francuska kolonija i jedna od prvih američkih zemalja, pored SAD-a koja je proglasila nezavisnost.

Stanovništvo Haitija
Domorodačko stanovništvo Hispaniole, narod Arawak, je skoro istrebljeno dolaskom konkvistadora, nakon što se Kolumbo iskrcao 1492. godine. Ostrvo je krajem XVII veka naseljeno robljem iz Afrike, koje je bilo radna snaga na plantažama šećera.

Istorija Haitija
Španija je 1697. godine prepustila zapadnu trežinu Hispaniole Francuskoj. Ovaj deo ostrva postaje jedna od najbogatijih francuskih kolonija XVIII veka. Robovsko stanovništvo se pobunilo 1791. godine što je izazvalo rat sa Francuskom. Haićani su pobedili vojsku koju je poslao Napoleon i proglasili nezavisnost 1804. godine.

Privreda Haitija
Haiti je siromašna zemlja čiju su istoriju obeležili političko nasilje i brojni diktatori. Oko 80% stanovništva živi u krajnjem siromaštvu. Gotovo 70% Haićana živi od poljoprivrede, koja zapošljava 2/3 ukupne radne snage. Broj radnih mesta raste vrlo sporo, a crno tržište je sve jače. Zbog neuspešnih pregovora sa međunarodnim sponzorima Haiti je ostao bez potrebne pomoći u razvoju.

Reljef Haitija
Reljef Haitija uglavnom se sastoji od strmih planina sa malim nizijama u rečnim dolinama. Istočni i središnji deo zemlje je velika visoravan. Najveći grad je, glavni grad, Port o Princ sa 2 miliona stanovnika. Za njim sledi Kap Eiten sa 0.6 miliona stanovnika. Površina Haitija iznosi 27.750 km², a broj stanovnika je 7,5 miliona.

Etnička struktura stanovništva Haitija
Najveći deo stanovnika ima afričko poreklo. Ima i ponešto ljudi sa evropskim i bliskoistočnim poreklom. Oko 2/3 stanovništva živi na selu. Francuski je jedan od dva službena jezika, ali govori ga samo 10% stanovnika. Svi Haićani govore kreolski, koji je drugi službeni jezik zemlje. Sve više mladih i poslovnih ljudi govori engleski. Katoličanstvo je državna religija, koju ispoveda većina stanovništva.
Search