Filipini


Filipini zastava Filipini ostrvska država u Aziji
Republika Filipini je ostrvska država u Južnoj Aziji. Po ustavnim uređenju je predsednička republika. Filipini su bili američka kolonija do 1946. godine. Glavni grad je Manila. Valuta u ovoj zemlji je filipinski pezos.

Površina i stanovništvo Filpina
Po površini je 71. država na svetu sa 306.076 km², a po broju stanovnika je 12. na svetu sa 86.241.697 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 276 km² stanovnika po km². Većina stanovnika su rimokatolici preko 80%, a ostali su muslimani i protestanti.
Search