Francuska


Francuska zastava Francuska država u Evropi
Francuska Republika je jedna od članica Evropske Unije i jedna od najrazvijenijih zemalja Evrope. Prostire se na 674.843 km² i u njoj živi 64.12.140 stanovnika. Glavni grad je Pariz. Francuska obuhvata i ostrvo Korziku u Evropi, a pored toga i veliki broj ostrva koja se nalaze u Severnoj Americi, u oblasti Kariba, zatim Južnoj Americi, Pacifiku i Indijskom okeanu, što je posledica kolonijalnog razdoblja.

Reljef Francuske
Francuska ima raznolik reljef, od priobalnih ravnica na severu i zapadu, gde Francusku zapljuskuje Severno more i Atlanski okean do planinskih lanaca, na jugu Pirineja i jugoistoku Alpa. Najviši vrh je Mont Blank (4810 m) na Alpima, ujedno i najviši vrh Evrope. Kroz Francusku protiču neke od najvećih evropskih reka: Sena, Loara i Rona.

Stanovništvo Francuske
Tri četvrtine stanovništva Francuske žive u gradovima. Velika većina stanovnika su Francuzi. Domorodačke manjine su: Flamanci na krajnjem severu, Bretonci u Bretanji, na jugozapadu, Katalonci na istočnim Pirenejima, Elzaćani u Elzasu i Korzikanci na Korzici. Ne znaju se tačni podaci o manjinama, jer je pojam "etnička manjina" gotovo nepoznat u Francuskoj. Naime, još od Francuske revolucije država primjenjuje "zakon tla" koji kaže da su prebivalište i etnički identitet nerazdvojni, tj. onaj ko živi u Francuskoj automatski je Francuz. Etničke manjine su se kroz istoriju asimilirane na sve načine. Tek je nedavno, i to pod pritiskom Evropske Unije Francuska dala iole važnija prava etničkim manjinama.

Jezici u francuskoj
Službeni jezik je franciski, ali postoji više lokalnih jezika: baskijski, bretonski, katalonski, korzički. Francuska vlada i školstvo tek su odnedavno dopustili njihovo korišćenje. Regionalni se jezici danas uče u nekim školama, ali francuski ostaje jedini službeni jezik, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Religija u Francuskoj
Glavna religija u Francuskoj je katoličanstvo. Više od 80% stanovnika se izjašnjava kao katolici, ali to je zapravo samo tradicionalna verska pripadnost, jer najveći deo ljudi su ateisti. Islam se u zadnjih pedeset godina jako proširio Francuskom zbog muslimanskih doseljenika iz bivših kolonija u severnoj Africi. Danas oko 5% stanovništva Francuske su muslimani.
Search