Gvajana


Gvajana zastava Gvajana država u Južnoj Americi
Gvajana je država na severnoj obali Južne Amerike. Graniči se sa Surinamom na istoku, sa Brazilom na jugu, na zapadu sa Venecuelom i na severu sa Atlanskim okeanom. Na indijanskom Gvajana znači "zemlja sa mnogo vode". To je i osnovna karakteristika Gvajane, tropsko, vlažno područje prekriveno prašumama sa mnogo reka i vodopada. Iako geografski pripada Južnoj Americi Gvajana je više karipska zemlja. Što se vidi i po tome što je engleski oficielni jezik. Pored njega govori se dosta portugalski, španski, i neki indijanski jezici. Gvajana se prostire na 214.970 km², a u njoj živi 697.181 stanivnik. Glavni grad je Džordžtaun.

Istorija Gvajane
Pre dolaska Evropljana na ovom prostoru je živeo narod Aravak, karipsko pleme Indijanaca. Kolinizatori dolaze u ranom XVII veku i to su bili Danci koji su osnovali tri različite kolonije. 1831. godine sve tri kolinije postaju jedinstvena Britanska kolonija Francuska Gvajana.

Privreda i stanovništvo Gvajane
Ekonomija Gvajane se bazira na poljprivredi odnosno proizviodnji pirinča i šećerne trske. Industrija šećera koja obuhvata 28% izvoza zapošljava više radnika nago bilo koja druga. Takođe Gvajana je bogata mineralima i ovaj deo industrije je pod snažnim uticajem stranih investitora. Populacija ove zemljje vrlo raznolika. Tri nazastupljenije skupine su: Indijanci, potomci robova iz Afrike i mešanci prve dve skupine. Ostale populacije su Britanci, Portugalci, Kinezi i dr. Najviše stanovništva su po veroispoveti hrišćani anglikanci. Druge značajne religije su hinduizam i islam.
Search