Gvineja


Gvineja zastava Gvineja država u zapadnoj Africi
Gvineja je država u zapadnoj Africi. Na zapadu izlazi na Atlanski okean, a na kopnu se graniči sa Gvinejom Bisao i Senegalom na severu, Malijem na severoistoku, Obalom Slonovače na istoku, Liberijom na jugu i Sjera Leoneom na jugozapadu. Površina ove afričke države je 246 hiljada km², a broj stanovnika iznosi 6,4 miliona. Glavni grad je Konakri.

Gvineja je bila francuska kolonija
U kolonijalnom razdoblju bila je deo francuske Zapadne Afrike. Gvineja je umnogome tipična afrička država. Zajednica je više naroda koji su prisutni i u susednim zemljama. Do 1984. godine dominirao je narod Malinke, a od tada vodeđu ulogu ima narod Susu, a najmnogoljudniji su Fulani. Islam je religija gotovo čitavog stanovništva. Nakon sticanja nezavisnosti Gvineja je bila politički stabilna, ali ipak država sa autoritarnim režimom. Predsednik Konte dopustio je u devedesetima nekoliko višestranačkih izbora, koji nisu doveli do promene vlasti. Krajem veka ponovno su ojačale autoritarne tendencije.

Privreda Gvineje
Samo se 20% stanovnika ne bavi poljoprivredom, ali nepoljoprivredni sektor ostvaruje 75% BDP-a. Ruradstvo donosi većinu izvoznih prihoda. Gvineja je drugi po veličini izvoznik boksita i poseduje 30% svetskih rezervi ove rude. Bogata je i zlatom i dijamanatima. BDP je u 2004. iznosio 2.100 USD po stanovniku.
Search