Gambija


Gambija zastava Gambija je država u Africi
Gambija je država u zapadnoj Africi. Na zapadu izlazi na Atlanski okean, dok je na kopnu potpuno okružena teritorijom Senegala. Zemlja prati tok reke Gambije i proteže se oko 320 km u smeru istok-zapad, a širina u smeru sever-jug ne prelazi 50 km, te je površinom najmanja država kontinentalne Afrike sa 11 hiljada km². U Gambiji živi 1,1 milion stanovnika, a gustina naseljenosti je 100 stanovnika na km². Glavni grad je Bandžul.

Gambija je bila britanska kolonija
Gambija je nastala kao britansko kolonijalno uporište na atlantskoj obali zapadne Afrike kojom je dominirala Francuska. Iako se nakon nezavisnosti očekivalo zbližavanje, pa i ujedinjenje zemlje sa bivšim francuskim Senegalom, planirana konfederacija nije zaživela. Etnički je Gambija zajednica više naroda među kojima su najbrojniji Mandinka, Fula i Wolof.

Privreda Gambije
Privreda se još uvek temelji na poljoprivredi sa kikirikiem kao glavnim izvoznim proizvodom. BDP je u 2004. bio 1.800 USD po stanovniku.
Search