Gruzija


Gruzija zastava Gruzija držana na Crnom moru
Gruzija je država smeštena na istočnoj obali Crnog mora, koja je postala nezavisna raspadom SSSR-a, referendumom 1991. godine. Od 1995. godine Gruzija je republika sa jednodomnim vrhovnim većem. Službeni jezik je gruzijski. Glavni grad Gruzije je Tbilisi.

Površina i stanovništvo Gruzije
Glavni grad je Tbilisi. Po površini je 118. na svetu sa 69. 700 km², a po broju stanovnika 114. sa 4.693.892 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 67 stanovnika po km². Gruzija je uglavnom planinska zemlja smeštena u južnom Kavkazu. Njenu hladnu kontinetalnu klimu ublažava Crno more.

Privreda Gruzije
Privreda Gruzije je nakon raspada SSSR-a doživela ogroman pad, a pokušaj privatizacije 1995. godine bio je neuspešan. Nakon velikih privrednih reformi i pomoći MMF-a gruzijska privreda pokazuje znakove oporavka, smanjena je inflacije i otvaraju se nova tržišta.

Etnička struktura stanovništva
Stanovništvo najvećim delom živi u Kolhidskoj niziji i Tbilisijskoj kotlini. Prema etničkoj pripadnosti 70,1% su Gruzijci, 8,1% Jermeni, 6,3% Rusi, 5,7% Azeri, 3% Oseti, 1,8% Abhazi, 5% ostali. Prema religijskoj pripadnosti 65% su gruzijski pravoslavci, 11% mislimani, 10% ruski pravoslavci, 8% jermenski pravoslavci i 6% ostali.
Search