Kabul


kabul grad panoraski pogled Kabul glavni grad Avganistana
Kabul je glavni grad Avganistana, ima nešto preko 1.500.000 stanovnika i najveći je grad i najrazvijeniji ekonomski i kulturni centar u Avganistanu. Ovaj grad ima važan strateški položaj, smešten je u dubokoj i uskoj dolini koja se proteže izmedju dva planinska lanca sa kojih se može kontrolisati cela okolina grada. Tunel ispod planine Hinduku? spaja Kabul sa granicom Tadžikistana.

Najvažniji proizvodi ovog grada
Glavni proizvodi koji su karakteristični za ovaj grad su: vunena i pamučna odeća, ?e?er, teški topovi i nameštaj, ali je kontinuirano ratno stanje koje je trajalo od 1979. ? 1996. godine ograničilo proizvodnju, a infrastruktura, industrija i ekonomija još uvek nisu obnovljene u potpunosti. Grad je podeljen na dva dela: stari i novi. Stari deo Kabula sa svojim uskim i krivudavim ulicama prepun je prostranih pijaca i starih dućana, dok se u novom delu grada nalaze razne administrativne i komercijalne zgrade. Kabul je takodje i obrazovni centar Avganistana, ima svoj Univerzitet i mnoštvo srednjih škola i fakulteta.

Šta treba obići u Kabulu
Neke od važnijih znamenitosti ovog grada su: Baburova grobnica i vrtovi, mauzolej Nadira ?a?a, Minar-i-Istiklal (Stub Nezavisnosti) sagradjen 1919. godine posle Trećeg avganistanskog rata, grobnica Timura ?a?a, koji je vladao od 1773. ? 1793. godine i nekoliko značajnijih džamija. Tvrdjava Bala Hisara, koja je srušena od strane Britanaca 1879. kao osveta za smrt britanskog poslanika u Kabulu, sada je vojna akademija. Kraljevska palata i drevna tvrdjava su van današnjih granica grada.

Duga istorija Kabula
Istorija Kabula je stara preko 3.000 godina. Za vreme ovog perioda grad je više puta bio uništavan i obnavljan na više različitih mesta, tako da je današnji položaj samo jedan u nizu. Kabul su u VII veku osvojili Arapi i bio je pod njihovom vlašću sve dok Babur nije proglasio ovaj grad svojom prestonicom. Nakon toga 1738. Nadir ?a? od Persije je osvojio Kabul. Tokom Avganistanskih ratova britanska armija je zauzela Kabul 1839. godine, a nakon dužeg perioda takoreći ne promenjenog stanja 23. decembra 1979. godine Sovjetske oružane snage su se iskrcale na aerodrom u Kabulu kako bi dale podršku tamošnjoj komunističkoj vladi. Nakon toga Kabul je postao sovjetski komandni centar i taj status je imao sve do povlačenja sovjetskih snaga 1989. godine.

Padanje grada pod vlast gerilske vojske 1992. godine
U proleće 1992. vlada Mohamada Najibulaha je sručena i grad je pao pod vladavinu gerilske vojske. Sukobi su se još više pojačali nakon rascepa gerilske vojske na više suparničkih pokreta i veliki deo Kabula je bio oštećen u borbama. Krajem 2001. godine Sjedinjene Američke Države su napale Avganistan sa ciljem razbijanja terorističkih grupa Al Kaide. U višenedeljnim bombardovanjima Kabul je ponovo znatno oštećen. Ovako bogata istorija svakako ostavlja trag za sobom i nesumnjivo stvara velike istorijske spomenike koji karakterišu ovaj grad. photo joe burger
Search