Izmir


izmir pogled na more Izmir grad i luka u Turskoj
Izmir je grad na obali Egejskog mora, u zapadnoj Turskoj. Jedna je od najvećih luka i treći po veličini grad u ovoj maloazijskoj državi, sa oko 2.300.000 stanovnika. Ranije je ovaj grad bio poznat pod nazivom Smirna. Izmir je grad koji je osnovan oko 3000. godine pre nove ere od strane jednog grčkog plemena, a pao je u ruke drevnih helenskih plemena pre 1000. godine pre nove ere.

Prošlost Izmira
Lidjani ga osvajaju oko 600. godine pre nove ere, pa grad narednih godina postepeno odumire, ali ga u drugoj polovini IV veka pre nove ere obnavlja Aleksandar Makedonski. Ovaj grad je bio i pod kontrolom Rimskog carstva i kasnije Vizantije. Izmir posle toga postaje jedan od najvećih gradova Andolije. Osvajaju ga krstaši i Tamerlanove horde, a postao je kasnije i deo Osmanlijskog carstva, oko 1425. godine.

Izmir je posle II svetskog rata bio u sastanu Grčke
Izmir je posle Prvog svetskog rata, sve do 1923. godine bio pod kontrolom Grčke. U sastav Republike Turske ušao je 1923. godine, a od 1945. godine brzo se razvijao i danas je to veoma značajan turistički, industrijski i privredni centar u Turskoj.

Šta treba posetiti u Izmiru
Veliki deo turskog spoljnotrgovinskog poslovanja nalazi osnovu u luci ovog grada. Razvijena je uglavnom laka industrija. U ovom gradu se nalazi Egejski Univerzitet, osnovan 1955. godine. 2005. godine je u ovom gradu održana letnja Univerzijada.
Search