Islamabad


islamabad dzamija Islamabad glavni grad Pakistana
Islamabad je glavni grad Pakistana od 1967. godine. Islamabad u prevodu sa lokalnog jezika znači ,,mesto islama''. Grad je počeo da se gradi 1960. godine u zapadnom Pakistanu, tačnije oko 15 kilometara severno od Ravalpindija. Planirano je da se izgradi novi glavni grad Pakistana, koji će zameniti Karači, koji se nalazio daleko od ,,srca Pakistana''. Smešten je u plodnoj dolini sa prijatnom klimom i povoljnim geografsko - saobraćajnim položajem. Sa severne i južne strane grada podignuti su parkovi, koji služe kao zaštitni pojas, a ujedno kao i izletišta.

Položaj i struktura Islamabada
Islamabad ima oko 600.000 stanovnika. Prestonica se nalazi na nadmorskoj visini od 518 metara. Proleća u ovom gradu su kratka, ali pošto je Islamabad pogodno područje je uzgoj ruža i jasmina, u martu sve obiluje raznim bojama ovog cveća. Najtopliji meseci su maj i jun, posle monsuna, ali čak ni tada klima ne opterećuje organizam. Grad je podeljen na osam zona: diplomatske enklave, trgovačke kvartove, vaspitne (naučne) sektore, industrijske zone, stambena naselja itd.

Arhitektura u Islamabadu
Islamabad je grad koji je pažljivo planiran, te je veoma prostran i širok, ulice u ovom gradu su bogate drvoredima, velikim kućama, javne zgrade su luksuzne i grandiozne, a bazari su veliki i dobro organizovani. Njega su planirali i izgradili ljudi sa najvećim svetskim iskustvom u urbanom planiranju i arhitekturi.

Islamabad je poznat po zanatstvu
U ovom gradu veoma je razvijeno i cenjeno zanatstvo te je još jedna od stvari kojom se Islamabad može pohvaliti. Botanička bašta je takodje jedan od simbola ovog grada. Kulturnu baštinu Islamabada čine Narodni Univerzitet i velika nacionalna džamija. U blizini grada su istorijske ruševine Taksile.
Search