Erevan


jerevan grad panorama Erevan glavni grad Jermenije
Erevan iliJerevan je glavni grad Jermenije. Ovaj grad je poznat takođe i pod imenom Erivan. Glavni grad ove zemlje je bio u periodu 1918. do 1920. godine i od 1991. godine do danas. Grad je svoje ime dobio po tvrdjavi Erevuni, podignutoj još 783. godine pre nove ere, na mestu na kojem se nalazi današnji Erevan.

Istorija Jerevana
Prema nekim arheološkim istraživanjima prva naselja podignuta na teritoriji ovoga grada, datiraju iz IV milenijuma pre nove ere, iz doba kada su Sumeri gradili, na donjem toku Eufrata, slavni Vavilon ili, hebrejski Babel. Ovim gradom su gospodarili Rimljani, Arapi, Turci, Persijci i Rusi. Erevan je najstariji grad na području bivšeg prostranog SSSR-a, kao što je i Armenija najstarija država na tom istom području, i jedna od najstarijih na celom svetu.

Položaj Erevana
Erevan se nalazi u podnožju planine Ašdaak, na severoistočnom rubu Araratske ravnice, na brdovitom tlu, oko obala reke Razdan. 1914. godine Erevan je imao jedva 30.000 stanovnika, a danas ih ima oko 1.500.000, što je skoro 45 puta više! Nadmorske visine nekih delova grada imaju znatne razlike, pa ni temperature u gradu nisu jednake, a razlika u temperaturama na raznim mestima u gradu, dostiže ponekad i više od 5 stepeni Celzijusa.

Erevan je poznat i kao Ružičasti grad
Erevan još nazivaju i Ružičasti grad zbog ružičaste boje fasada njegovih gradjevina, izgradjenih od šupljikavog kamena. Od ukupnog broja današnjih gradjevina u Everanu 99% je podignuto posle Oktobarske revolucije, a gradske ulice nose imena revolucionara, pesnika, kompozitora, naučnika, i drugih znametih ljudi.

Klimatske prilike u Erevanu
Erevan je, iako na kamenitom tlu sa suvom klimom, izuzetno bogat zelenilom. Ono donekle ublažava klimu, koja zna da bude izuzetno neprijatna za ljude. Takodje, izgradjen je i veliki broj malih jezera, fontana i bazena. Tamo gde to pad terena dopušta, voda se iz jednog jezerca odvodi do drugog, uzduž ulice.

Šta treba posetiti u Erevanu?
U gradu se nalazi i državni Univerzitet, Nacionalna akademija nauka, istorijski muzej, opera, muzički konzervatorijum i još nekoliko važnih naučnih institucija. Od kulturno istorijskih spomenika u gradu se izdvajaju Rimska tvrdjava, Turska tvrdjava iz XVI veka i džamija iz XVIII veka. Photo bouarf
Search