Hanoj


hanoj hram i jezero Hanoj je glavni grad Vijetnama
Hanoj je glavni grad Vijetnama. Nalazi se 140 km severno od Tonkinskog zaliva kod Južnog kineskog mora. Nalazi se na Crvenoj reci, koja protiče ovom zemljom. Sa manjim ili većim istorijskim prekidima, ovo je glavni grad Vijetnama od 1010. godine. Po veličini, ovo je drugi grad u Vijetnamu, posle Ho Ći Mina, ali je po razvijenosti, ekonomski i politički centar zemlje.

Etnička struktura Hanoja
Populaciju Hanoja čini oko 3,5 miliona ljudi i ovo gotovo da je etnički čist grad u kome žive samo Vijetnamci. Od osamdesetih godina ovaj grad ima velike probleme sa prenaseljenošću. Ogroman broj ljudi je došao u Hanoj u potrazi za poslom, ali je rezultat bio drugačiji - stvoren je veliki ekonomski i socijalni problem u ovom gradu.

Struktura i uređenost grada Hanoja
Hanoj se prostire na 2.146 km2. Podeljen je u četiri administrativna dela: Hoan Kiem, Ba Din, Dong Da i Ha Ba Trung. U ovom gradu se nalazi najveći Univerzitet u zemlji, Nacionalna biblioteka, kao i mnoge druge nacionalno važne institucije. Grad je povezan sa svim glavnim putevima u zemlji, ali nije centar međunarodnog saobraćaja, kao što je to slučaj sa većinom ostalih glavnih gradova. U gradu je razvijena industrija hrane, hemijska i tekstilna industrija, kao i teška industrija.
Search