Damask


Damas glavni grad sirije Damask glavni grad Sirije
Damask ili Dimašk, na sirijskom jeziku, je glavni grad Sirije. Nalazi se na Baradama u podnožju istočnog Anti-Libana na jugozapadu Sirije i ima oko 2,5 miliona stanovnika. Ovo je stari trgovački centar na granici planine i pustinje, raskršće puteva, a u novije vreme promet se održava i preko internacionalnog aerodroma. Položaj Damaska je veoma povoljan, on se nalazi u centru oaze, ali zbog ovako povoljne okoline i uslova koji u njoj vladaju grad se dosta proširio u odnosu na ranija vremena, pa se pojavio problem pijaće vode.

Damask je centar moderne industrije u Siriji
U Damasku je prilično razvijena moderna industrija, ali i pored toga još uvek su prisutni veoma raznovrsni oblici zanatstva. Zanimljivo je da je po imenu ovog grada nazvana i vrsta svilene tkanine koja se tradicionalno pravi u ovom gradu. Jedan od zanata koji je svoj značaj proširio na ceo svet je pravljenje čeličnih mačeva. Mačevi proizvedeni u ovom gradu su poznati po svojoj oštrini i otpornosti.

Istorija Damaska
Istorija Damaska je prilično bogata i duga, i mnogi gradovi bi mu pozavideli na takvoj istoriji. Prema pisanim dokumentima egipatskih pisara, naselja na području današnjeg grada su postojala još u XV veku pre nove ere. Tada je ovo bio grad-država. Prema predanjima njega je pokorio David, kralj Jevreja. Nešto kasnije, posle kraćeg rata, grad je oslobodjen. Damask je bio prestonica aramejskog kraljevstva, od XI do VIII veka pre nove ere. 732. godine pre nove ere, Damask pada pod vlast Asiraca, a 333. godine pre nove ere ga osvaja Aleksandar Veliki. Posle smrti Aleksandra Velikog, makedonska dinastija Seleucida drži ovaj grad pod svojom vlašću. Kasnije su ovaj grad zauzeli Rimljani 64. godine pre nove ere.

Damask otadžbina Svetog Pavla
Takodje, ovaj grad je i otadžbina svetog Pavla. U Damasku je počelo da se širi hrišćanstvo u I veku nove ere. Posle nekoliko decenija, on je postao središte regionalnog episkopa. Damask je bio veliki hrišćanski centar sve dok nije bio zauzet od strane Arapa 635. godine. Nešto kasnije je postao glavni grad Omeidskih kalifa od 661. do 672. godine, kada je tu ulogu preuzeo Bagdad. 1074. godine ovaj grad osvajaju Turci Seldžuci, a 1154. godine ga preuzimaju Egipćani. Tokom Krstaških ratova, ovde je bilo sedište Saladina, sultana Egipta i Sirije. Nakon toga bio je centar kneževina i pokrajina, manje ili više autonomnih. Posle Osmanlijske dominacije od 1516. do 1918. godine postaje centar arapskog nacionalizma.

Kulturne građevine i spomenici koje treba posetiti u Damasku
Kao grad sa bogatom istorijom svakako da Damask ima i veoma bogatu arhitekturu, kulturu i umetnost. Jedna od gradjevina koja svakako zaslužuje da bude pomenuta je Velika džamija. Započeta je 705. godine na mestu gde su se milenijumima smenjivali kultovi, pa je i ona menjala svoju posvećenost tim kultovima (hram sirijskog boga Hadada, Jupiterov hram). U jednom trenutku ovo je bila hrišćanska crkva (u IV veku). Ova džamija bilo je prvo veliko arhitektonsko ostvarenje islama. Kupola je sagradjena 1082. godine. Još neke značajnije gradjevine su: Seldžukidi (značajni mozaici), spomenici iz XIII veka isklesani u kamenu (Zaharija, Salahija i Azizija), a tu je i grob Saladina. U gradu postoji više od 200 džamija, od kojih su 70 u upotrebi.

Etnička struktura stanovništva u Damasku
Damask je zahvaljujući svojoj istoriji takodje i veoma raznovrstan u etničkom pogledu. U njemu žive: Arapi, Kurdi, Turci, Čerkezi i Jermeni. Dve dominantne religije su islam i hrišćanstvo, a službeni jezik je arapski i francuski. Od značajnih institucija u gradu treba pomenuti Nacionalni muzej i Nacionalnu biblioteku, kao i Univerzitet Damaska.

Sam položaj Sirije, a i Damaska je takav da im pruža dosta koristi, jer se nalaze na "kontinentalnom mostu", koji povezuje jugoistočnu Evropu, severoistočnu Afriku i jugozapadnu Aziju.
Search