Daka


daka grad u bangladesu Daka grad u dolini Ganga i Bramaputre
Daka je glavni grad Bangladeša. Nalazi se u delti Ganga i Bramaputre. Ima blizu 4 miliona stanovnika. Ovaj grad je bio glavni grad mogulske pokrajine Istočni Bengal od 1608. do 1704. godine, zatim glavni grad britanske indijske pokrajine Istočni Bengal i Asam od 1905. do 1912. godine, a od 1947. do 1971. godine je bio glavni grad Istočnog Pakistana. Po dobijanju nezavisnosti Bangladeša od Pakistana, Daka postaje glavni grad Bangladeša. U tom periodu je ovaj grad pretrpeo odredjena oštećenja u borbama za nezavisnost.

Daka je industrijski centar Bangladeća
Grad ima razvijenu elektro i hemijsku industriju, industriju gume, tekstila, stakla i dr. Grad je poznat po izradi muslina i juvelirskih proizvoda od zlata i srebra. Više od 700 džamija u gradu naglašava značaj islamske religije.

Stari i novi deo grada
Daka je neformalno podeljena na stari i novi deo grada. Stari deo grada karakterišu neugledne i male ulice, kao i otvorene pijace. Novi deo, poznat pod nazivom Ramna Maidan je sušta suprotnost starom delu. U njemu se nalaze vladine zgrade, visokoškolske institucije i moderne poslovne zgrade. U Daki se nalaze rečno pristanište, medjunarodni aerodrom i dva univerziteta osnovana 1921. i 1961. godine.

U gradu postoje brojni kulturno-istorijski spomenici
Ovaj grad ne predstavlja veliku turističku atrakciju, uprkos brojnim kulturno-istorijskim spomenicima u njemu. Razlog tome je verovatno siromaštvo koje karakteriše kako celu zemlju (Bangladeš je zvanično najsiromašnija zemlja sveta), tako i ovaj grad. photo bored nex
Search