Posetite Bukurešt - vodič, podaci i atrakcije


Bukurešt - glavni grad Rumunije
Tražite vodič za Bukurešt sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu. Bukurešt je glavni grad Rumunije i ujedno i njeno glavno političko, kulturno i privredno sedište, koje se nalazi u jugoistočnom delu zemlje. Leži u istočnom delu plodne Vlaške nizije uz reku Dumbovita, pritoku Agresa i na oko 65 kilometara od Dunava. Bukurešt pokriva površinu od oko 300 kvadratnih kilometara.

Razvoj Bukurešta kao modernog grada
Bukurešt kao moderan grad sa monumentalnim gradjevinama, prostranim trgovima, ulicama, parkovima, počeo se razvijati u XIX veku i dalje se razvija izgradnjom stambenih četvrti, sportskih objekata, filmskog centra (Buftea) sa kulturnim središtem, sa Univerzitetom (osnovanim 1694. godine), akademijom nauka, bibliotekama, muzejima, velikim parkovima i dr. Tu je i niz kulturno istorijskih spomenika, koji upotpunjuju ukupan utisak o gradu. Od značajnijih starih gradjevina se izdvajaju Palata pravde iz 1864. godine i Predsednička palata iz XVII veka.

Bukurešt kroz istoriju
Do kraja Drugog svetskog rata Bukureštom su dominirale gradjevine u francuskom stilu, tako da je često nazivan ?Parizom na Balkanu?. Medjutim, rumunski diktator Nikolae Čaušesku je tokom svoje vladavine većinu tih gradjevina srušio i započeo gradnju novih u severnokorejskom stilu. Ipak, većina tih gradjevina ni do danas nije završena. Iz tog doba istorije Bukurešta je ostala kao najznačajnija zgrada nacionalnog Parlamenta, koja i danas predstavlja jednu od najlepših gradjevina u ovom gradu.

Stanovništvo je istočno pravoslavne i rimokatoličke veroispovesti. Nacionalna valuta je lev. Grad ima preko 2 miliona stanovnika.

Bukurešt kao industrijski centar Rumunije
Bukurešt je najvažniji industrijski centar Rumunije sa razvijenom metalurgijom, industrijom motornih vozila, hemijskom, prehrambenom i farmaceutskom industrijom, kao i rafinerijama nafte. Naftovodom i plinom spojen je sa Transilvanijom. Više od 20% rumunske industrije se nalazi u ovom gradu.

U Rimsko doba na mestu Bukurešta nalazilo se naselje Dačana. U XIV veku Bukurešt je bio utvrdjena rimska rezidencija vlaških knezova i važan trgovački centar. Godine 1595. zauzimaju ga i razaraju Turci. Od 1698. godine, po odluci Otomanskog sultana Mustafe II, postaje sedište vlade Vlaške. Stradao je više puta za vreme ratova Rusije i Austrije s Turskom u XVIII i XIX veku i od epidemije kuge 1813. godine.

Kada je postao glavni grad Rumunije?
Po prvi put Bukurešt je proglašen za glavni grad Rumunije posle Rusko-turskog rata 1877/8 godine. Bio je okupiran od strane Nemačke u Prvom i Drugom svetskom ratu, a posle Drugog svetskog rata od strane SSSR-a. Ta okupacija je trajala do 1958. godine, kada je Rumunija dobila potpunu nezavisnost.

Bukurešt kao mesto gde su se sklapali sporazumi
U Bukureštu je potpisano više medjunarodnih mirovnih ugovora: Bukureštanski mir zaključen izmedju Turske i Rusije (28.05.1812.); izmedju Srbije i Bugarske (03.03.1886.); izmedju poražene Bugarske i njenih balkanskih protivnika Srbije, Grčke, Rumunije i Crne Gore (10.08.1913.); izmedju poražene Rumunije i Nemačke s jedne strane i Austro-Ugarske, Turske i Bugarske s druge strane (07.05.1918.), a 30.12.1947. godine proglašena je u Bukureštu Rumunska republika.

Ovaj grad su relativno često potresali jaki zemljotresi. Jedan od najtragičnijih se desio 1977. godine, kada je poginulo više od 1.500 ljudi, a materijalna šteta je bila ogromna.
photo: GNU free documentation licence
Search