Posetite Dablin - vodič, podaci i atrakcije


Dablin glavni grad Irske
Tražite vodič za Dablin sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu. Dablin je glavni grad i luka Irske na Irskom moru. Glavni grad je postao 1922. godine kada se obrazovala Slobodna Država Irska. U njemu živi nešto više od milion stanovnika.

Dablin centar industrije u Irskoj
Grad ima razvijenu industriju hemije, tekstila, prehrambenih proizvoda, zatim brodogradnju, metalurgiju i mašinsku industriju. Ovo je trgovački centar Irske sa ogromnim prometom sa Velikom Britanijom i prekomorskim zemljama.

U Dablinu se nalaze mnoge institucije od nacionalnog značaja za Irsku: Nacionalna biblioteka, muzej, Nacionalna galerija umetnosti, astronomska opservatorija i mnoge druge.

Istorija Dablina
Od gradjevina sa istorijskim značajem u njemu se nalaze stara tvrdjava iz XII veka i Katedrala iz XI veka.

Iako veoma bogat kulturno-istorijskim znamenitostima i rekreativnim aktivnostima, ovaj grad je iako prestonica druge države, u senci Londona kao ostrvskog centra turizma.

Kada se, prvi put, u istoriji pominje Dablin?
Ovaj grad se prvi put pominje u spisima Ptolomeja iz II veka. Tada se Dablin zvao Eblana. Dablin je bio pod Dancima od IX do XII veka, a zatim pod engleskom vlašću sve do 1922. godine. U njemu su podizane mnogobrojne irske pobune protiv engleske vlasti u XIX i XX veku. photo: GNU free documentation licenceSearch