Posetite Bratislavu - vodič, podaci i atrakcije


bratislava slika panorama

Bratislava - glavni grad Slovačke
Tražite vodič za Bratislavu sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu. Bratislava jegrad na Dunavu, leži u regionu gde se ogranci Malih Karpata, dodiruju sa Podunavskom nizijom. Glavni je grad Slovačke i ima oko 450.000 stanovnika. Na brežuljku zvanom Slavin koji dominira okolinom i kontroliše prelaz preko Dunava, postojao je vojnički logor - jezgro današnje Bratislave još u rimsko doba. Danas u njemu leži velelepni starinski zamak, koji je u obliku pravilnog kvadrata sa 4 kule, koje je dobio pri poslednjoj rekonstrukciji u XVI i XVII veku.

Bratislava kroz istoriju
Od druge polovine XIX veka, istočno od stambenih blokova podižu se prve fabrike, a krajem XIX veka i početkom XX veka počinje izgradnja vila i letnjikovaca na višem terenu u severozapadnom delu grada. U to vreme ovaj grad postaje veoma značajno pristanište na Dunavu.

Velika pažnja poklanja se zaštiti i obnovi starih delova Bratislave. Danas se može razlikovati jezgro sa mnogobrojnim spomenicima, na koje se, kao druga zona naslanja stariji unutrašnji deo grada, koji je zadržao trgovinsku i administrativnu funkciju. Jugoistočno od centralnog dela nalazi se pristanište. Industrija je skoncentrisana u istočnom delu grada. Ona učestvuje sa 10% u ukupnoj industrijskoj proizvodnji Slovačke. Bratislava je centar hemijske industrije, iako ne zaostaju prehrambena, mašinska i tekstilna industrija, kao i brodogradnja i rafinerija nafte.

Bratislava - grad okružen vinogradima
Bratislava ima bogatu poljoprivrednu okolinu sa 1.000 hektara vinograda na padinama Malih Karpata i predstavlja najveću vinogradsku oblast u Slovačkoj.

Bratislava je osnovana u X veku i tada se zvala Presburg. Obzirom na njen dobar strateški položaj, bila je cilj u mnogim ratovima koji su se vodili na ovom tlu. U periodu od 1541. do 1784. godine, ovaj grad je bio prestonica Madjarske. Čak je neko vreme bila i sedište ugarskog Sabora.

Tek 1919. godine formiranjem Čehoslovačke, ime grada Presburga je promenjeno u Bratislava. Do raspada Čehoslovačke, Bratislava je bila glavni grad republike Slovačke, a od 1. januara 1993. godine je prestonica nezavisne Slovačke.

šta posetiti u Bratislavi?
Bratislava ima mnogo značajnih, istorijskih i umetničkih spomenika, tvrdjavu koja potiče iz X veka i više gotičkih katedrala, koje potiču iz XI i XII veka. Turističku atrakciju predstavljaju i ostaci kraljevske palate Madjarske.

Godine 1805. u Bratislavi je zaključen mir izmedju Napoleona I i Austrije. U XIX veku postaje pozornica nacionalnog i književnog preporoda.

Stanovništvo govori slovačkim jezikom, raznih je veroispovesti od kojih su najbrojniji rimokatolici, ateisti, protestanti i pravoslavci.
photo: Ramon Garcia,
Creative Commons Share Alike 2.5Search